INFORMACJE

Zamknij POLSKA W ZIBJ

Zamknij PRACOWNICY

Zamknij PROJEKTY BADAWCZE

Zamknij PREZENTACJE PRAC

Zamknij SPIS PUBLIKACJI

Zamknij PROGRAM BOGOLUBOWA-INFELDA

Galeria
+ JINR_HISTORIA
+ PROGRAM_B_I
SZUKAJ
LICZNIK

   odwiedzajacy

   odwiedzajacych online

INFORMACJE - Informacje dot. finansowania wyjazdów służbowych

Zasady delegowania polskich pracowników ZIBJ w ramach grantu Pełnomocnego  Przedstawiciela Polski przeznaczonego na  finansowanie    wyjazdów służbowych.

 

1.  Pełnomocny Przedstawiciel Polski w ZIBJ każdego roku wydziela w ramach przysługujących mu środków kwotę przeznaczoną na finansowanie wyjazdów służbowych polskich pracowników Instytutu.

2.  Prawo do wykorzystania wydzielonych funduszy mają polscy pracownicy ZIBJ skierowani  do pracy w Instytucie przez Pełnomocnego Przedstawiciela na okres dłuższy niż pół roku.

3.  Wnioski o dofinansowanie wyjazdów w formie elektronicznej proszę kierować do Pana Michała Sobczyka  pracownika Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:   Michal.Sobczyk@mnisw.gov.pl.

Podstawowy termin składania  wniosków to 15 listopada. Komisja do połowy grudnia przygotowuje propozycję podziału funduszy. Niewielka rezerwa przeznaczona jest na dofinansowanie konferencji, o których nie było jeszcze informacji w terminie składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie z rezerwy można składać w ciągu całego roku. Warunkiem uzyskania finansowania jest złożenie   sprawozdania z poprzedniego wyjazdu Ostateczną decyzję, w obu przypadkach,  podejmuje  Pełnomocny Przedstawiciel.

4.  Przy rozdziale środków preferowane będą wyjazdy mające na celu realizację  przyznanego grantu Pełnomocnego Przedstawiciela na zakup lub konstruowanie aparatury, opłatę prac i usług związanych ze stanowiskiem badawczym w ZIBJ, rozbudowę infrastruktury Instytutu i udziału w spotkaniach naukowych (konferencje, seminaria, szkoły, itd.) ważnych dla prowadzonych badań.

5.  Nie są finansowane wyjazdy do instytucji  będącej stałym miejscem pracy w kraju*).

6. Każdy pracownik może skorzystać z wyjazdu służbowego w ramach grantu  Pełnomocnego Przedstawiciela Polski tylko jeden raz w ciągu roku.

7.  Na daną konferencję może być delegowana tylko jedna osoba z danej grupy badawczej, pod warunkiem opublikowania w ciągu roku pracy referowanej na konferencji w czasopiśmie znajdującym się w części A „Ujednoliconego wykazu czasopism” MNiSzW. Obowiązek publikacji w czasopismach znajdujących się w światowym obiegu nie dotyczy konferencji organizowanych w Polsce i Rosji.

8.  Diety pobytowe mogą być przyznawane w ograniczonej liczbie i wysokości.

9. Korzystający z funduszy grantu jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania merytorycznego i finansowego do czasu kolejnego rozpatrywania wniosków.  

Sprawozdania w formie elektronicznej należy przesyłać do Starosty Grupy Polskiej oraz do Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSzW.

10. Tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od powyższych ustaleń.

11. Powyższe zasady nie ograniczają prawa do kierowania na wyjazdy służbowe polskich pracowników przez ich przełożonych w ZIBJ lub w kraju i  finansowanych ze środków będących w dyspozycji tych instytucji.

 

Zasady finansowania wyjazdów służbowych dotyczących międzynarodowej współpracy naukowej w  ramach programów Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ

1. Pełnomocny Przedstawiciel Rządu RP w ZIBJ (dalej Pełnomocny Przedstawiciel) każdego roku wydziela w ramach przysługujących mu środków kwotę przeznaczoną na finansowanie wyjazdów służbowych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej polskich ośrodków naukowych z ZIBJ. Propozycje podziału przygotowuje  Komisja Pełnomocnego Przedstawiciela.

2. Prawo do korzystania ze środków przeznaczonych na finansowanie   w/w wyjazdów mają pracownicy polskich instytucji naukowych, pracownicy ZIBJ oraz osoby zaangażowane w prowadzenie badań w ramach aktualnie funkcjonujących programów  Pełnomocnego Przedstawiciela.

3. Wszystkie wnioski w formie elektronicznej proszę kierować do pana Michała Sobczyka pracownika Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  Michal.Sobczyk@mnisw.gov.pl. Podstawowy termin składania wniosków to 15 listopada. Warunkiem uzyskania finansowania jest złożenie sprawozdania z poprzedniego wyjazdu . Sprawozdania należy kierować do Starosty Grupy Polskiej – dr Chmielowskiego oraz do P. Michała Sobczyka. Komisja do połowy grudnia przygotowuje propozycję podziału funduszy. Niewielka rezerwa przeznaczona jest na finansowanie konferencji o który nie było informacji w grudniu i wnioski o które nie były dotychczas rozpatrywane. Wnioski o dofinansowanie z rezerwy można składać w ciągu całego roku. Ostateczną decyzję, w obu przypadkach,  podejmuje  Pełnomocny Przedstawiciel.

4. Przy rozdziale środków preferowane będą wyjazdy mające na celu realizację projektów w ramach zatwierdzonych na dany rok programów Pełnomocnego Przedstawiciela, przeprowadzenie pomiarów w ZIBJ przez pracowników krajowych instytucji naukowych, nawiązania lub kontynuowania współpracy naukowej oraz udział w ważnych dla prowadzonej współpracy konferencjach naukowych.

5. Podczas opiniowania preferowane będzie jednokrotne wykorzystanie w danym roku przez wnioskodawcę  wspomnianych  funduszy.

6.  Diety pobytowe mogą być przyznawane w ograniczonej liczbie dni i wysokości.

7. Korzystający z funduszy programu zobowiązany jest do przedstawienia  Komisji sprawozdania merytorycznego i finansowego w ciągu miesiąca od powrotu z wyjazdu. Sprawozdania  w formie elektronicznej należy przesyłać na adres Starosty Grupy Polskiej  w ZIBJ oraz p. Michała Sobczyka z MNiSzW.

 

 

* Takie wyjazdy powinny być finansowane z innych funduszy, przeznaczonych na współpracę międzynarodową  lub środków gwarantowanych polskim pracownikom. 

 


Data utworzenia: 03/02/2015 @ 23:52
Ostatnie zmiany: 04/02/2015 @ 00:06
Kategoria : INFORMACJE
Warning: fopen(data/ipdoc11645.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 609

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 617

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 618

Warning: fopen(data/doc11645.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 562

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 563

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 564

Strona czytana 950 razy


podglad wydruku podglad wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
WYDARZENIA

Wydarzenia na 30 dni


brak

INFO
POGODA
^ Gora ^