INFORMACJE

Zamknij POLSKA W ZIBJ

Zamknij PRACOWNICY

Zamknij PROJEKTY BADAWCZE

Zamknij PREZENTACJE PRAC

Zamknij SPIS PUBLIKACJI

Zamknij PROGRAM BOGOLUBOWA-INFELDA

Galeria
+ JINR_HISTORIA
+ PROGRAM_B_I
SZUKAJ
LICZNIK

   odwiedzajacy

   odwiedzajacych online

INFORMACJE - Informacje dla przyjeżdżających

Warunki przyjazdu

Pracownicy polskich instytutów naukowych mogą ubiegać się o delegowanie do pracy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:

  1. podanie o skierowanie do pracy ze wskazaniem laboratorium, określeniem tematyki badań oraz okresu kontraktu,
  2. zgodę macierzystej jednostki naukowej,
  3. spis publikacji,
  4. wypełnioną ankieta ZIBJ (do pobrania w zakładce Download/Formularze ZIBJ/ Ankieta ZIBJ).

Decyzje dotyczące delegowania do pracy w ZIBJ podejmowane są na posiedzeniu Komisji Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ w pierwszej połowie grudnia każdego roku. Wszystkie dokumenty, w formie elektronicznej, należy kierować do Pana Michałą Sobczyka z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do 15 listopada (michal.sobczyk@mnisw.gov.pl).

W okresie obowiązującego kontraktu pracownicy otrzymują wynagrodzenie w rublach zgodnie z taryfą ZIBJ oraz dopłatę w dolarach. Dopłata pochodzi z części składki członkowskiej Polski wpłacanej do budżetu ZIBJ.

Przedłużenie kontraktu następuje na podstawie decyzji Pełnomocnego Przedstawiciela po złożeniu następujących dokumentów przez zainteresowanego pracownika:
  1. podania,
  2. sprawozdania z prac wykonanych w ZIBJ (wraz ze spisem publikacji) podczas ostatniego okresu kontraktu,
  3. zgody jednostki macierzystej na przedłużenie okresu delegowania,
  4. opinii Dyrektora ZIBJ.

 Wszystkie wnioski o delegowanie do pracy w ZIBJ i  przedłużenia okresu pracy są recenzowane i ich kwalifikacja  odbywa się w drodze konkursu.

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy Komisji oraz kryteria oceny efektywności pracy i współpracy naukowej z ZIBJ są do pobrania w zakładce Download/Komisja.

Podstawowe formalności, związane z przygotowaniem wyjazdu do ZIBJ

1. Przesłanie do Dubnej danych potrzebnych do otrzymania zaproszenia na adres dr Władysława Chmielowskiego (wchmiel@jinr.ru).

2. Otrzymanie zaproszeń z instytutu w Dubnej.

3. Ubezpieczenie na czas wyjazdu i pobytu w Rosji – polecamy Hestię lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA. Polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy. Dla pewnego bezpieczeństwa warto, aby wiza była również ważna jeden - dwa dni przed wjazdem i dwa dni po planowanym terminie wyjazdu.

4. Złożenie wniosku o wizę we właściwym konsulacie (obowiązuje rejonizacja). Dokumenty, potrzebne do wyrobienia wizy:

      - Zaproszenie z instytutu (jest zabierane w konsulacie, na wszelki wypadek można zrobić kserokopię dla siebie).

      - Ankieta wizowa to inaczej formularz wniosku wizowego (można ją wziąć z zakładki Download/Formularze wizowe/Wniosek wizowy - Rosja lub z webstrony konsulatu - ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce)

      - Jedno kolorowe zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia do wizy, nie starsze niż 6 miesięcy.

      - Paszport - ważny, co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.

      - Ubezpieczenie na czas wyjazdu i pobytu w Rosji – opisane w punkcie 3.

      Załatwianie wizy wymaga dwóch podejść:

      - Złożenie w konsulacie wniosku (ankiety wizowej) wraz z innymi dokumentami;

      - Odbiór paszportu z wizą.

   Czas oczekiwania – około tygodnia. Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność danych na wklejonej wizie z danymi w paszporcie.

Opisane powyżej formalności wystarczają, aby dokonać bezpośredniego przelotu z Polski do Rosji samolotem, ewentualnie aby przelecieć lub przejechać przez te państwa, które nie wymagają wiz od Polaków (np. Litwa, Łotwa, Ukraina).

W przypadku podróży lądowej przez terytorium Białorusi (przejazd pociągiem, autobusem, samochodem) należy dodatkowo wyrobić dwukrotną tranzytową wizę białoruską, za którą trzeba zapłacić, jak również za ewentualne wyrobienie tej wizy przez odpowiednią firmę, zajmującą się pośrednictwem wizowym (wniosek wizowy na przejazd przez Białoruś można pobrać z zakładki Download/Formularze wizowe/wniosek_wiza_Bialorus).

W przypadku podróżujących grup wycieczkowych wyrabianie dodatkowej wizy tranzytowej przez Białoruś bywa rozwiązaniem korzystnym (duże zniżki kolejowe, możliwość całodziennego zwiedzania Moskwy od razu po podróży lub tuż przed wyjazdem, bez straty czasu i dodatkowych opłat za transport na trasie Moskwa – Dubna).

Wizę białoruską można wyrabiać dopiero po uzyskaniu wizy rosyjskiej, która daje podstawę do tranzytu przez Białoruś.

Data utworzenia: 25/01/2011 @ 18:30
Ostatnie zmiany: 04/02/2015 @ 00:08
Kategoria : INFORMACJE
Warning: fopen(data/ipdoc584.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 609

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 617

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 618

Warning: fopen(data/doc584.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 562

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 563

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 564

Strona czytana 5820 razy


podglad wydruku podglad wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
WYDARZENIA

Wydarzenia na 30 dni


brak

INFO
POGODA
^ Gora ^