INFORMACJE

Zamknij POLSKA W ZIBJ

Zamknij PRACOWNICY

Zamknij PROJEKTY BADAWCZE

Zamknij PREZENTACJE PRAC

Zamknij SPIS PUBLIKACJI

Zamknij PROGRAM BOGOLUBOWA-INFELDA

Galeria
+ JINR_HISTORIA
+ PROGRAM_B_I
SZUKAJ
LICZNIK

   odwiedzajacy

   odwiedzajacych online

PRACOWNICY - Karcz Waldemar

dr Waldemar Karcz

 

FotoKarcz.jpg 

 

 

Laboratorium Problemów Jądrowych, ZIBJ, Dubna, Rosja

 

tel.: +74962162144; +74962164927

e-mail: karcz@nusun.jinr.ru

 

Działalność naukowa:

Projekt FAZA 

Charakterystyczną tendencją rozwoju fizyki jądrowej jest przesuwanie głównego zainteresowania na badanie ekstremalnych stanów materii jądrowej, to jest takich, które charakteryzują się wysokimi temperaturami i gęstościami znacznie różnymi od tych jakie występują w jądrach atomowych. Równanie stanu opisujące własności materii jądrowej jest znane, i to w przybliżeniu, tylko w pobliżu stanu podstawowego. Jednym z głównych kierunków badań służących poznaniu diagramu fazowego materii jądrowej są badania procesów multifragmentacji jąder atomowych. Multifragmentacja polega na rozpadzie systemu jądrowego na wiele masywnych i lekkich fragmentów, obserwowanym przy energiach wzbudzenia powyżej ~4 MeV/nukleon. Celem projektu FAZA jest badanie mechanizmu termicznej multifragmentacji ciężkich jąder bombardowanych lekkimi relatywistycznymi jonami. W opublikowanych pracach grupy FAZA po raz pierwszy wykazano, że proces ten jest zupełnie nowym, wielociałowym sposobem rozpadu silnie wzbudzonych jąder (5-7 MeV/N), wywołanym głównie przez termiczne wzbudzenie jądra. Badania te wykonywane są na wiązkach nowego akceleratora LWE-Nuklotronu i znacznie zmodernizowanego stanowiska pomiarowego FAZA-3. Proces multifragmentacji jest zwykle interpretowany jako zjawisko przejścia fazowego ciecz-gaz w materi jądrowej. W pracach projektu FAZA wykazano, że jest to przejście fazowe I rzędu ciecz-mgła, zachodzące przy temperaturach ~ 4 - 6 MeV. Wykazano również, że dla przejścia fazowego ciecz-gaz wymagane są temperatury powyżej 17 MeV. Dlatego też przyjęto termin “termiczna multifragmentacja”. Poza projektem FAZA, w którym wykorzystuje się lekkie relatywistyczne pociski (p, d, czastki alfa) dla wywołania procesu multifragmentacji, tylko dwa ośrodki, w USA-Uniwersytet Indiana i w Japonii KEK, również prowadzą badania, wykorzystując lekkie relatywistyczne pociski.

W.Karcz aktywnie uczestniczy w programie szkolenia polskich studentów i doktorantów w ZIBJ.


Data utworzenia: 26/01/2011 @ 18:40
Ostatnie zmiany: 24/02/2014 @ 12:47
Kategoria : PRACOWNICY
Warning: fopen(data/ipdoc591.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 609

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 617

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 618

Warning: fopen(data/doc591.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 562

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 563

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 564

Strona czytana 1557 razy


podglad wydruku podglad wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
WYDARZENIA

Wydarzenia na 30 dni


brak

INFO
POGODA
^ Gora ^