Prace teoretyków to fizyka cząstek elementarnych: W.Broniowski, R.Kamiński, A.Szczurek, M.Cerkaski (IFJ PAN), M.Majewski (UŁ), G.Wilk (NCBJ), współczesna fizyka matematyczna (grawitacja, supersymetrie): A.Pietrykowski (IFT UWr/LTF), M.Piątek (USz/LTF), J.Lukierski, A.Frydryszak, A.Borowiec, Z.Popowicz, D.Blaschke (IFT UWr), A.Horzela (IFJ PAN), I. Tralle (UH-P w Rzeszowie), A.Sobiczewski i B.Słowiński (NCBJ), K.Pomorski (UMCS), teoria ciała stałego: M. Mierzejewski, M.Maśko (UŚ). Prace prof. A.Sobiczewskiego dotyczące syntezy i rozpadu jąder superciężkich pierwiastków są zaliczane do prac na najwyższym światowym poziomie.

Prace eksprymentalne to badania na Nuklotronie-M w ramach projektu FAZA (badanie mechanizmu termicznej multifragmentacji ciężkich jąder bombardowanych lekkimi relatywistycznymi jonami): W.Karcz (IFJ PAN/LJP) i na cyklotronach LJR w projekcie AKULINA (struktura systemόw jądrowych dalekich od lini stabilności): R.Wolski, G.Kamiński (IFJ PAN/LJR), S. Mianowski (UW/LJR), Ł.Standyło (NCBJ), wyznaczanie charakterystyk reakcji syntezy jądrowej na akceleratorze Halla w Tomsku: M.Filipowicz (AGH), badania z zastosowaniem metody wzbudzonych korelacji kątowych: M.Budzyński (UMCS), badania dotyczące struktury i atomowej dynamiki nowych materiałów a także struktury ferroelektryków prowadzone na bazie impulsowego reaktora IBR-2M (NERA, DN-6 i DN-12): I.Natkaniec, D.M. Chudoba (UAM/LNF), A.Pawlukojc, K.M. Łuczyńska- Szymczak (IChTJ/LNF), S.Zalewski (UH-P w Siedlcach/LNF), K. Drużbicki (UJ/LNF), M. Owczarek (UWr/LNF), K.Hołderna-Natkaniec, W.Nawrocik, P. Bilski, A. Pajzderska i J.Wąsicki (UAM), M.Arodź-Massalska i E.Juszyńska (IFJ PAN), G.Bator, L.Sobczyk (UWr), J.Leciejewicz, W.Starosta (IChTJ), badania z dziedziny neutronowej fizyki jądrowej prowadzone na stanowisku IREN i EG-5: M. Kulik (UMCS/ LNF), P.Szałański i J.Andrzejewski (UŁ).