Współpraca w zakresie edukacji pomiędzy ZIBJ a polskimi instytucjami w odniesieniu do polskiej młodzieży odbywa się w ramach Programu Bogolubowa-Infelda, prowadzonego obecnie przez R.Zawodnego (UAM, kierownik Programu), W.Chmielowskiego (IPJ/ZIBJ, koordynator Programu) i E.Chmielowska (kierownika uczniowskiej części Programu B-I E).

Zadania Programu realizuje się poprzez różne formy przyjazdów do Dubnej studentów oraz słuchaczy studiów doktoranckich:

  • na międzynarodowe letnie praktyki i międzynarodowe szkoły w dziedzinie fizyki medycznej i zastosowań fizyki jądrowej w biologii,
  • uczestniczenie w badaniach, stanowiących przedmiot prac dyplomowych.
  • Młodzież szkolna, przejawiająca szczególne uzdolnienia w naukach ścisłych i przyrodniczych, przyjeżdża pod opieką nauczycieli na 10-12 dni w czasie letnich wakacji.

Oprócz możliwości realnego uczestniczenia w projektach badawczych oraz pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań młodzieży naukami ścisłymi i przyrodniczymi, pobyty w Dubnej sprzyjają utrwalaniu wśród młodych ludzi umiejętności współpracy w zespołach badawczych, a także kształtowaniu tolerancji i postaw integracyjnych.

W ciągu ostatnich 3 lat (2010-2012) do ZIBJ przyjechało ponad 200 przedstawicieli polskiej młodzieży. Korzystając z pomiarów uzyskanych w Dubnej napisano wiele prac magisterskich i doktorskich.

Szeroki wachlarz badań i obecność niepowtarzalnych stanowisk badawczych sprawia, że polscy uczniowie i studenci chętnie przyjeżdżają do Dubnej. Robią to tym chętniej, że mają szanse spotkać wybitnych uczonych (ponad 50 różnej rangi spotkań naukowych w roku), zapoznać się z kolegami z innych krajów, zwiedzić Moskwę, a także złożyć kwiaty na grobach Polaków w Miednoje lub Katyniu.