Na unikalnych urządzeniach laboratoriów Instytutu polscy specjaliści rozwijają badania bezpośrednio dotyczące zastosowań fizyki, w tym problemów energetyki jądrowej - napromienianie ciężkimi jonami austenitycznej stali kwasoodpornej dla imitacji procesów korozji naprężeniowej przyspieszonej wpływem promieniowania (opracowana metodyka badań będzie zastosowana w realizacji projektu w ramach zadania badawczego nr 2: „Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej” Projektu NCBR: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowe): W.Szteke, E.Hajewska, A.Hofman, i in. (NCBJ).

Polacy Jan Jurkowski (IFJ PAN) i Dariusz Borowicz (IFJ PAN, /LJP) projektują i konstruują wyjątkowo czułe niskoprogowe HPGe-detektory, wykorzystywane w międzynarodowych eksperymentach dotyczących badania rzadkich procesów jądrowych (projekty GEMMA, GERDA i EDELWEISS).

Ważnym elementem współpracy jest wdrażanie wysokich technologii w bazowych urządzeniach polskich instytutów przez dubieńskich specjalistów i za dubieńskie pieniądze (granty), czego przykładem są cyklotrony w warszawskim ŚLCJ i krakowskim IFJ PAN.

Główny Instytut Górnictwa (Katowice) interesuje się opracowaną przez kriogeników LFWE (H.Malinowski) metodą oczyszczania węgla od szkodliwych domieszek i metali.

Studenci z polskich uczelni pod kierownictwem profesorów B.Godzik (IB PAN), M.Wacławka (UO) i M. Biziuka (PG) prowadzą biomonitoring zanieczyszczeń atmosfery w wybranych rejonach Polski z zastosowaniem neutronowej analizy aktywacyjnej (IBR-2M).