Na jednym z pierwszych akceleratorów powstałych w ZIBJ (Fazotronie) produkowna jest wiązka protonów o energii 670 MeV, która po spowolnieniu jej do 175 MeV jest wykorzystywana do celów medycznych. W Kompleksie Medyczno Technicznym wiązka ta stosowana jest w radioterapii skomplikowanych nowotworów głowy, umiejscowionych w pobliżu narządów krytycznych.

Radioterapia wymaga stałej kontroli dozymetrycznej w trakcie terapii oraz w trakcie jej planowania. Przy użyciu różnego rodzaju detektorów możemy kontrolować rozkłady dawek przy poszczególnych planach leczenia. Ze względu na stały rozwój radioterapeutycznych metod leczenia nowotworów wprowadza się ulepszenia w systemie podawania i modyfikowania wiązki protonów, zarówno dopasowania do kształtu guza jak i zasięgu wnikania. Celem wprowadzenia ulepszeń wykonuje się serie pomiarów dozymetrycznych, w fantomach wodnych oraz fantomach Aldersona przy użyciu filmów radiochromowych i innych detektorów: D.M. Borowicz (WCO/LPJ)