Poznań/Dubna 17. 03. 2017

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na

Summer Student Practices in JINR Fields of Research,

w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej,

które odbędą się w dniach od 2 do 22 lipca 2017 roku

(wyjazd z Polski 1 lub 2 lipca, wyjazd z Dubnej 22 lipca),

przy czym są one adresowane do studentów 3 - 5 roku;

- fizyki (specjalność: fizyka jądrowa, fizyka medyczna, nanotechnologia, fizyka ogólna, informatyka),

- chemii, biologii i medycyny

http://ucnew.jinr.ru/en/2-stage-2017

Uczestnik praktyki pokrywa:

— koszt przejazdu z Moskwy do miejsca zamieszkania w Polsce (około 500 PLN),

— koszt dwukrotnej wizy tranzytowej przez Białoruś (15 Euro – opłata za udzielenie wizy, plus opłata około 150 PLN za pośrednictwo w załatwieniu wizy) w przypadku podróży pociągiem

— koszt ubezpieczenia KL i NNW na okres podróży i pobytu na praktyce (około 70 PLN)

Natomiast ZIBJ pokrywa pozostałe koszty:

— zakwaterowania w pokojach 3 lub 4 osobowych w hotelu instytutowym lub w domu studenckim

— programu turystyczno - rekreacyjnego,

— transportu z Moskwy do Dubnej w dniu przyjazdu i z Dubnej do Moskwy w dniu powrotu do Polski

— biletu na przelot samolotem lub dojazd pociągiem w wagonie sypialnym II klasy z Warszawy do Moskwy (łącznie do 150 USD)

— dietę w wysokości 22 USD dziennie wypłaconą w rublach,

— bezpłatne śniadania w restauracji hotelowej i 3 USD dziennie stanowiące tzw. fundusz operacyjny, z którego będą pokrywane koszty biletów wstępu do muzeów, opłaty za przewodników, opłaty za przejazd metrem w Moskwie itp.. ( w przypadku nie uczestniczenia w wycieczkach nie wydane kwoty nie będą wypłacane uczestnikowi praktyki).

Część naukowa praktyki składa się z 3 elementów:

1. Wysłuchanie 4 - 6 wykładów wygłoszonych przez znanych profesorów ZIBJ, przy czym wykaz wykładów zostanie podany w pierwszym dniu praktyki.

2. Wykonanie wybranego projektu/ćwiczenia.

Przygotowanie prezentacji na temat wykonanego ćwiczenia i przedstawienie jej w ostatni dzień praktyki. Szczegóły dotyczące prezentacji można znaleźć w linku Presentation of the projects by students na stronie 

 

http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=578

Prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w praktyce na formularzu o nazwie

Zgłoszenie-Praktyka2017.doc

Wypełniając formularz Zgłoszenie-Praktyka2017.doc prosimy o przestrzeganie następujących zasad;

— Formularz powinien być wypełniony na komputerze,

— Wniosek powinien podpisać opiekun naukowy z macierzystej uczelni,

— Jedno z pól jest przeznaczone na opis wybranych ćwiczeń/doświadczeń. Opis polega na podaniu:

— nazwy laboratorium które przygotowało ćwiczenie,

— nazwy ćwiczenia,

— nazwiska opiekuna / prowadzącego ćwiczenie.

 

Ćwiczenia można wybierać z List of Projects Available for Stage 2 2017 znajdującej się pod adresem  http://ucnew.jinr.ru/en/projects-2-2017 , przy czym zależy nam na wyborze ćwiczeń prowadzonych przez polskich pracowników zatrudnionych w ZIBJ ( G. Kamiński, B. Zalewski, R. Wolski, M. Kulik, P. Horodek, K. Rosłon i A. Wojciechowski)

 

Ze względu na to, że w jednym projekcie / ćwiczeniu może wziąć udział określona liczba osób ( 1, 2 a niekiedy maksymalnie 3) prosimy aby Każdy z Państwa wybrał przynajmniej 3 projekty i podał je w zgłoszeniu w preferowanej kolejności.

 

Tak przygotowane zgłoszenie prosimy;

 

    1. zeskanować (opcja: black and white document, rozdzielczość 200 dpi i zapisać w formacie jpg albo pdf),
    2. skan zgłoszenia przesłać mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    3. skan strony z paszportu zawierającej zdjęcie i dane osobowe.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 na całą Polskę) osoby które odbyły już trzytygodniowa praktykę w ZIBJ mają małą szansę zakwalifikowania się na nią w tym roku.

Zgłoszenia udziału w praktykach będziemy przyjmować do 7 kwietnia 2017 a listę osób zakwalifikowanych na praktykę ogłosimy w dniu 14 kwietnia 2017 roku.

Serdecznie pozdrawiamy

Dr hab. Roman Zawodny
Dr Władysław Chmielowski
Kierownik Części Edukacyjnej
Koordynator Programu Bogolubova-Infelda
Programu Bogolubowa-Infelda
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 605 830 359
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Foto:ncbj.gov.pl)

Prof. Adam Sobiczewski

   (21.08.1931-20.10.2017)

 

Profesor Adam Sobiczewski był światowej klasy ekspertem w dziedzinie teoretycznej fizyki jądrowej badającym strukturę i własności ciężkich i superciężkich jąder atomowych.


Urodził się 21 sierpnia 1931 roku w Skierniewicach. W roku 1948 ukończył Gimnazjum im. B. Prusa w Siedlcach, a świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1950 w Liceum im. S. Żółkiewskiego, które miało profil matematyczno-fizyczny. W roku 1955 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w matematyce, a w następnym roku (1956) ukończył prowadzone równolegle studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w zakresie techniki fal ultrakrótkich. Stopień doktora w zakresie nauk matematyczno-fizycznych uzyskał w roku 1964 na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej, w 1962 roku rozpoczął pracę w Instytucie Badań Jądrowych, gdzie w 1969 r. uzyskał habilitację. W 1976 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego w roku 1989. Wypromował 10 doktorów. Od 1989 r. był członkiem korespondentem PAN, a od 2013 r. członkiem rzeczywistym PAN. Od 1997 r. był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W IBJ, a potem w IPJ, szereg lat kierował Pracownią Struktury Jądra w Zakładzie Teorii Jądra Atomowego. W latach 1977-2003 był redaktorem naczelnym pisma Polskiego Towarzystwa Fizycznego „Postępy Fizyki” (pozostając potem jego redaktorem honorowym). W latach 1988-1991 był przedstawicielem Polski w Radzie Naukowo-Koordynacyjnej ds. Fizyki Teoretycznej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji, a od 1992 r. był tam członkiem Komitetu Doradczo-Programowego ds. Fizyki Jądrowej. W latach 1997-2006 uczestniczył w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Najważniejszym osiągnięciem naukowym Prof. A. Sobiczewskiego było przewidzenie (wspólnie z D. A. Arseniewem i V. G. Sołowiowem, praca z Nucl. Phys. A 139 [1969] 269) nowego obszaru jąder zdeformowanych o liczbie masowej powyżej A= 100. Zostało ono potwierdzone doświadczalnie i obszar ten jest do dzisiaj intensywnie badany w wielu laboratoriach świata. Inne ważne prace prof. A. Sobiczewskiego dotyczą jąder superciężkich, w szczególności zdeformowanych jąder superciężkich. Położenie ich i własności przewidziane zostały przez prof. Sobiczewskiego we współpracy z K. Böningiem, S. Ćwiokiem, Z. Patykiem i J. Skalskim (dwaj ostatni są już profesorami w NCBJ) w serii prac z lat 1986-1991. Są to jądra położone wokół podwójnie magicznego jądra zdeformowanego o liczbie protonów Z = 108 i liczbie neutronów N = 162. Samo pojęcie podwójnie magicznego jądra zdeformowanego, a także zdeformowanych jąder superciężkich, zostało wyprowadzone przez prof. Sobiczewskiego i współpracowników i jest coraz częściej używane w literaturze światowej. Powyższe przewidywania zostały w latach 1993-1995 potwierdzone doświadczalnie przez fizyków amerykańskich z Livermore, rosyjskich z Dubnej i niemieckich z Darmstadtu. Odkrycie przewidzianego teoretycznie obszaru stosunkowo długożyciowych zdeformowanych jąder superciężkich otworzyło duże możliwości rozszerzenia tablicy nuklidów i zbadania własności fizycznych tych bardzo ciężkich jąder, istniejących tylko dzięki efektom powłokowym w ich strukturze. Otworzyło również możliwości rozszerzenia tablicy Mendelejewa oraz zbadania własności chemicznych przynajmniej niektórych spośród tych superciężkich pierwiastków. Już w 1994 r. tablica ta została rozszerzona o dwa nowe pierwiastki: 110 i 111, zsyntetyzowane w Darmstadt w Niemczech, dając wyniki zgodne z przewidywaniami teoretycznymi. Potwierdzenie doświadczalne przewidywań teoretycznych prof. A. Sobiczewskiego i współpracowników odnotowane zostało na wielu konferencjach poświęconych strukturze i syntezie najcięższych jąder oraz w wielu ogólnych i popularnych czasopismach naukowych jak Physics Today, Science, Discovery.
Prof. A. Sobiczewski w sposób zupełnie wyjątkowy przyczynił się do zbudowania światowej pozycji NCBJ w dziedzinie fizyki jądrowej, w szczególności dotyczącej jader superciężkich najbardziej intensywnie obecnie badanych na świecie. Za swe osiągnięcia Prof. A. Sobiczewski został w 2001 r. wyróżniony Doktoratem honoris causa Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poza tym otrzymał on następujące nagrody i wyróżnienia: indywidualną I st. Państwowej Rady ds. Energii Atomowej (1976); Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych (1995); Nagrodę im. G. N. Florowa (zespołowa) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja (1997) oraz Nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (Nowy Jork, USA, 1997). Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1974); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005) oraz Medalem im. A. Sołtana (Instytut Problemów Jądrowych, 2001).

(źródło: ncbj.gov.pl)