1. Projekt: Badania procesów kruszenia (spalacji) i transmutacji jąder atomowych .

Polański Aleksander (NCBJ) i Andrzej Wojciechowski (NCBJ/LIT)

Przedmiotem projektu są badania procesów kruszenia jąder atomowych i transmutacji radioaktywnych izotopów . w ramach badań będą przeprowadzone eksperymenty w LFWE z wykorzystaniem wiązki deuteronów i w LFN z wykorzystaniem wiązki elektronów.

Prace wykonywane w ramach projektu polegają na badaniach pola neutronów i produkcji izotopów w tarczach naświetlanych protonami, deuteronami i elektronami oraz reakcji jądrowych zachodzących w aktynowcach i produktach rozszczepienia.

Dotyczą one zarówno analizy eksperymentalnych danych jak i modelowania procesów fizycznych zachodzących przy oddziaływaniu wyszczególnionych cząstek z materią i mają charakter zarówno poznawczy jak i praktyczny. Charakter poznawczy dotyczy obliczeń i eksperymentów dotyczących naświetlania różnych materiałów różnymi cząstkami, a mianowicie elektronami, protonami i lekkimi jonami. Charakter praktyczny dotyczy badań wypalania paliwa i transmutacji jądrowej w podkrytycznym reaktorze sterowanym protonami, deuteronami, jonami helu oraz elektronami. Reaktor podkrytyczny może mieć typowe paliwo uranowe-plutonowe stosowane w reaktorach prędkich. Wypalanie paliwa jądrowego i gospodarka odpadami promieniotwórczym jest bardzo ważnym elementem zamkniętego cyklu paliwowego, gdzie wypalone paliwo jądrowe z reaktora typu PWR jest przechowywane w przechowalniku na terenie elektrowni jądrowej a następnie rozdzielane są materiały rozszczepialne od produktów rozszczepienia. Uzyskane materiały rozszczepialne stanowią paliwo do reaktorów prędkich i podkrytycznych sterowanych akceleratorem. Wypalone paliwo z reaktorów prędkich może być dalej paliwem dla reaktorów podkrytycznych.