Projekt: Dozymetria wiązki protonów modyfikowanej bolusami woskowymi stosowanymi w radioterapii.

Dorota Maria Borowicz (WCO/LPJ), Julian Malicki (WCO)

W Kompleksie Medyczno-Technicznym, LPJ, w ZIBJ wiązka protonów stosowana w radioterapii jest modyfikowana przez bolusy woskowe. Przy użyciu tych bolusów otrzymujemy rozkład dawki bardziej precyzyjny niz przy użyciu bolusów wykonanych z plastycznego materiału.  Obecnie przeprowadzone są pomiary dozymetryczne rozkładu dawki na fantomach wodnych oraz fantomie Aldersona przy pomocy różnych detektorów w tym filmów radiochromowych. Pomiary te dają informacje dotyczące rozłożenia dawki w guzie, organach krytycznych i strukturach znajdujących sie na drodze wiązki. Otrzymane dane stanowią istotną informacją przy wyborze najskuteczniejszego planu leczenia dla pacjenta  z konkretnym nowotworem.

W ramach projektu wykonywane są również pomiary właściwości fizycznych materiałów wykorzystywanych do modyfikacji wiązki protonów.

Filmy radiochromowe są dokładnymi i czułymi detektorami dającymi szereg informacji nt. wiązki protonów. Przy zastosowaniu wielu warstw filmów można otrzymać trójwymiarowy model napromienionego obszaru.

W początkowej fazie są również pomiary rozkładu dawki dla wiązki protonów modyfikowanej za pomocą bolusów „drukowanych” na 3D drukarce.