W odpowiedzi na powstanie w 1954 roku Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN), w dniu 26 marca 1956 roku przedstawiciele 11 państw bloku wschodniego (w tym Polska) podpisują w Moskwie umowę o utworzeniu w Dubnej międzynarodowej i międzyrządowej organizacji naukowo – badawczej - Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ). W dniu 1 lutego 1957 roku ZIBJ został wpisany do rejestru ONZ pod numerem 3686.
Nigdy nie doszło do konfrontacji między CERN i ZIBJ, wręcz przeciwnie - stopniowo kontakty naukowe zaczęły nabierać rozmachu i stawały się coraz bliższe. Drogę do współpracy odkrył w 1957 roku polski uczony, w tym czasie wicedyrektor ZIBJ, Marian Danysz.

Aktualności