Polska jest członkiem-założycielem Instytutu i aktywnie uczestniczy w jego pracach.

W ZIBJ pracowało ponad 450 osób z naszego kraju, obroniono ponad 100 prac doktorskich i zrobiono ponad 40 habilitacji.

Polacy pracowali i pracują w organach kierowniczych i doradczych Instytutu. Wicedyrektorem ZIBJ latach 1966-1968 był A.Hrynkiewicz, a w latch 1977-1983 M.Sowiński. Członkami RN z Polski byli m. in. L.Infeld, H.Niewodniczański, A.Sołtan, M.Danysz, A.Hrynkiewicz, R.Sosnowski, J.Janik, A.Budzanowski, W.Nawrocik i K.Królas. Członkami obecnej RN są M.Budzyński (UMCS), M. Jeżabek (IFJ) i K.Rusek (UW). Polskimi członkami Komitetów Naukowo-Doradczych są: A.Sobiczewski (IPJ) - w zakresie fizyki jądrowej, J.Wąsicki (UAM) – w zakresie fizyki materii skondensowanej i J.Pluta (WUT) - w zakresie fizyki cząstek. Siedmiu Polaków było wicedyrektorami laboratoriów: Z.Strugalski (LWE), J.Bartke (LWE), S.Chojnacki (LJR), H.Lizurej (LJP), Z.Hofman (LWTA), I.Natkaniec (LNF), E.Kapuścik (LTF), A.Polański (LIT).

Do instytucji polskich współpracujących z ZIBJ należą: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego (ŚLCJ UW), Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ, Warszawa), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ, Otwock-Świerk), Instytut Elektrotechniki (IE, Warszawa), Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW), Instytut Fizyki Jądrowej PAN (IFJ PAN, Kraków), Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH, Kraków), Uniwersytet Jagielloński (UJ), Instytut Botaniki PAN (IB PAN, Kraków), Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Uniwersytet Wrocławski (UWr), Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS, Wrocław) , Uniwersytet Lubelski (UMCS), Politechnika Lubelska (PL), Uniwersytet Łódzki (UŁ), Politechnika Łódzka (PŁ), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (ŁUM), Uniwersytet Toruński (UMK), Uniwersytet Opolski (UO), Politechnika Opolska (PO), Uniwersytet Szczeciński (USz), Uniwersytet Gdański (UG), Politechnika Gdańska (PG), Uniwersytet Śląski (UŚ), Uniwersytety Humanistyczno-Przyrodnicze (UH-P) w Kielcach, Siedlcach i Rzeszowie, Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO), Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ŚCO), Uniwersytet w Białymstoku (UB), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM).

Obecnie polski udział w pracach ZIBJ opiera się na grupie tzw. rezydentów - wysokiej klasy specjalistów, przebywających w Dubnej na długich kontraktach, wokół których skupiają się młodzi fizycy oddelegowani do Dubnej oraz naukowcy, studenci i doktoranci przyjeżdżający na krótkie pobyty (1-4 tygodnie). Każdego roku przyjeżdża z Polski do ZIBJ na delegacje od 60 do 80 fizyków i specjalistów oraz ponad 70 studentów, doktorantów, uczniów i nauczycieli. 

Grupa polskich pracowników-rezydentów liczy ponad 30 osób oddelegowanych przez UAM, UWr, IFJ PAN, UJ, AGH, NCBJ, IChTJ, INTiBS, Instytut Elektrotechniki, UH-P w Siedlcach. Polacy pracują w 7 laboratoriach ZIBJ: LFWE, LJP, LTF, LNF, LJR, LIT, LRB. Około 70% osób to młodzi specjaliści poniżej 35 lat.

Około 40% polskiej składki jest kierowane z budżetu Instytutu bezpośrednio do polskich grup badawczych i współpracujących z nimi ośrodków w kraju w postaci programów współpracy i grantów (ponad milion USD), a także na wynagrodzenia, ubezpieczenia emerytalne i medyczne polskich pracowników ZIBJ oraz dopłaty do diet specjalistów delegowanych z kraju.

Polscy pracownicy z ZIBJ oraz współpracujący z Instytutem naukowcy z kraju uczestniczą we wszystkich trzech podstawowych obszarach działalności instytutu:

  • fundamentalne badania naukowe w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, fizyki jądrowej i fizyki fazy skondensowanej materii, rozwój i wdrażanie wysokich technologii, edukacja.