Przez wiele lat Polska zaopatrywała Instytut w aparaturę i materiały. Firma POLON dostarczała do Instytutu nowoczesną elektronikę w systemie KAMAK: wzmaczniacze analogowe i szybkie, dyskryminatory, zasilacze wysokiego napięcia, układy opóźniające cyfrowe sygnały, układy koincydencji, kamakowskie krejty z zasilaczami. w polskich instytutach były wykonane dla laboratoriów newralgiczne węzły stanowisk eksperymentalnych: moduł 25 teleskopów detektorowych dla FAZY, komora rozproszeń dla LJR, detektory półprzewodnikowe.

W związku z planami znaczącej rozbudowy i modernizacji bazowych urządzeń ZIBJ (np. projekt NICA) pojawiają się szanse dla polskich firm na znaczące dostawy aparatury, technologii i usług. W ten sposób duża część składki wróciłaby do kraju w postaci opłaty za dostarczony do Dubnej sprzęt i usługi (np. budowlane). Daje to pełniejsze możliwości wykorzystania przez polską stronę składki wnoszonej przez nasz kraj do ZIBJ.

Będąc krajem członkowskim ZIBJ jesteśmy zapraszani do wykorzystania możliwości pojawiających się w związku z powstaniem w Dubnej Międzynarodowego Innowacyjnego Centrum Nanotechnologii (MICN) oraz w związku z podpisaniem przez ZIBJ umowy z fundacją „Skołkowo”.

Kolejne szanse stwarza powstanie przy ZIBJ techniczno-wdrożeniowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej typu innowacyjnego (SSE), nastawionej na rozwój przedsięwzięć w zakresie nanotechnologii, akceleratorów medycznych, spektrometrów atomowych specjalnego profilu, energetyki jądrowej i IT-technologii. Polskie firmy mają możliwość usytuowania części swego innowacyjnego biznesu (włącznie z seryjną produkcją) na terytorium SSE w Dubnej. ZIBJ może wydatnie pomóc w uzyskaniu przez nie statusu rezydenta SSE. Zainteresowanie zagranicznych firm w/w strefą cieszy się wysokim priorytetem Ministerstwa Ekonomicznego Rozwoju FR. Udział polskich firm w działalności Strefy może być pierwszym krokiem do ich ekspansji na teren FR i dalej WNP.

Sprawami SSE, MICN i fundacji „Skołkowo” żywo interesuje się Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w FR.

ZIBJ jest gotów zorganizować grupę specjalistów z Instytutu, SSE, MICN i fundacji „Skołkowo” w celu zaprezentowania w Polsce możliwości tych instytucji (np. w formie seminarium).