17 grudnia w Sali Konferencyjnej Laboratorium Fizyki Teoretycznej ZIBJ odbędzie się seminarium poświęcone 80-leciu Lidera Naukowego ZIBJ Wiktora Matwiejewa.

Początek seminarium zaplanowano na godz. 10:00.

 

Program seminarium:

Session 1

 1. 1. Documentary about V. A. Matveev
 2. 2. Academician V. A. Rubakov (INP RAS) “Anomalous non-conservation of fermion numbers in dense fermion environment, chiral magnetic effect and all this stuff”
 3. 3. RAS Corresponding Member D. I. Kazakov (JINR) “Unresolved mysteries”
 4. 4. RAS Corresponding Member V. N. Gavrin (INP RAS) “Gallium solar neutrino experiments and the BEST experiment”
 5. 5. Doctor of Physics and Mathematics N. V. Krasnikov (INP RAS) “Search for dark matter in the NA64 experiment”

Session 2

 1. 1. Dr. L. Malgeri (CERN) “Recent results from the CMS detector and future perspectives” (Zoom)
 2. 2. RAS Corresponding Member L. V. Kravchuk (INP RAS) “The accelerator complex of the INP RAS”
 3. 3. RAS Corresponding Member V. D. Kekelidze (JINR) “The NICA megascience project”
 4. 4. RAS Corresponding Member G. V. Domogatsky (INP RAS) “Baikal neutrino telescope” (Zoom)
 5. 5. Candidate of Physics and Mathematics L. D. Kolupaeva (JINR) “The JINR neutrino programme”
 6. 6. Doctor of Technical Sciences V. V. Korenkov (JINR) “The megaproject of the “Govorun” supercomputer”

seminarium będzie także w trybie on-line

https://zoom.us/j/2915990750?pwd=UEZGZ3ZjSEFHTWorVVAyc2xYOFpGZz09

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład:

dr. Pawła Napiorkowskiego (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, UW, Warszawa)

Tytuł: "Nuclear Microscope" at Heavy Ion Laboratory in Warsaw

   

który odbędzie się dnia 10 grudnia 2021, o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Laboratorium Reakcji Jądrowych. 

 

Abstrakt:

The development of radioactive beams facilities led to a revival of interest in the Coulomb excitation method. The construction of more efficient detection systems enabled studies of exotic nuclei but also opened new opportunities to investigate the electromagnetic structure of stable isotopes in a more profound way. 

In the modern COULEX experiments very weak effects can be explored, which were not accessible before so far due to a very small cross-section. These measurements yield values of individual transitional matrix elements that could be interpreted in terms of nuclear structure models. A recent experiment to study properties of the presumably super-deformed band in 42Ca can be a good example. But typically, the use of very efficient detector systems in Coulomb excitations studies of stable isotopes allows nowadays to determine sets of matrix elements large enough to perform a comprehensive analysis of nuclear deformation. The Quadrupole Sum Rules approach makes it possible to deduce the quadrupole deformation parameters like it was done in the case of 120Te.

In the analysis of contemporary COULEX experiments, appropriate tools are necessary to perform a multi-parametric fit of electromagnetic matrix elements to experimental data. The GOSIA code developed by Czosnyka, Cline and Wu in the eighties of the previous century remains a standard in this domain. Recent development implementing advanced computer technologies, namely genetic algorithms, will help to obtain more reliable results in a faster way.

The possibility of model-independent determination of nuclear deformation and its dynamics is like seeing atomic nuclei under a microscope – this is the important advantage of the modern Coulomb excitation technique.

21 października 2021 r. światowej sławy naukowiec, kierownik naukowy Laboratorium Reakcji Jądrowych, prof. Yuri Oganessian
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Uroczystość  zgromadziła przedstawicieli wspólnoty akademickiej, gości zagranicznych i inne osoby pragnące uhonorować wyróżnienie Profesora.

Prof. Yuri Oganessian doctorem honoris causa UMCS

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił nadać prof. Oganessianowi tytuł doktora honoris causa
za wybitne osiągnięcia naukowe prowadzące do odkrycia nowych superciężkich pierwiastków chemicznych i ich izotopów
oraz za owocną, trwającą od 1974 r., współpracę z pracownikami Instytutu Fizyki UMCS.
Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem i zarazem wyrazem największego uznania ze strony Uniwersytetu
dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki.

Prof. Yuri Oganessian doctorem honoris causa UMCS

Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. Mieczysław Budzyński, Członek Rady Naukowej ZIBJ w Dubnej,

a jednocześnie promotor nadania tytułu dhc prof. Oganessianowi.

Pod kierownictwem Yuri Oganessiana dokonano m.in. syntezy jąder pięciu najcięższych pierwiastków
o liczbie atomowej powyżej 114: flerowa, moskowa, liwermoru, tenesu i oganesonu.
Ten ostatni, najcięższy znany obecnie pierwiastek o liczbie atomowej 118, nazwano na cześć prof. Oganessiana.
Warto podkreślić, że to drugi taki przypadek w historii, kiedy pierwiastek został nazwany imieniem żyjącego fizyka.

Prof. Yuri Oganessian doctorem honoris causa UMCS

Gość honorowy uroczystości prof. dr hab. Grigory Trubnikov – Dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej

 

Uroczystość była transmitowana on-line:

 

Fot. Bartosz Proll

Pełnomocny Przedstawiciel RP pogratulował Y.T. Oganessianowi otrzymania nagrody UNESCO - Rosja.

 

Rozmowa  prof. dr hab. Mieczysława Budzyńskiego – Członka Rady Naukowej ZIBJ w Dubnej
oraz prof. dr hab. Grigoria Trubnikova – Dyrektora Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej
na temat współpracy UMCS ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej w TV UMCS.

 

Wydarzenia