28 czerwca 2018 roku było ważnym wydarzeniem dla młodych pracowników Laboratorium Fizyki Wysokiej Energii. Po długiej czteroletniej przerwie Rada Młodych Naukowców i Specjalistów (RMNiS) Laboratorium Fizyki Wysokich Energii (VBLHEP) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych  zebrała się ponownie.

 

 Znalezione obrazy dla zapytania jinr ru krystian roslon

 

W sumie na walnym zgromadzeniu udział wzięło 35 osób. Podczas spotkania wybrano nową Radę, której przewodniczył przewodniczący Krystian Roslon, na którego korzyść głosowało 32 pracowników. Wygłosił on program wyborczy, w którym nakreślił plany i zwrócił uwagę na aktualne problemy młodzieży VBLHEP. Zgodnie z wynikami głosowania, posiedzenie zatwierdziło nową Radę młodych naukowców i specjalistów VBLHEP w następującym składzie: A. Bogomolova, S. Gerzenberger, D. Seitova, A. V. Shemchuk

Nowo wybrana Rada Młodych Naukowców i Specjalistów dziękuje wyborcom za ich zaufanie, a także jest gotowa do rozpoczęcia pracy w celu stworzenia sprzyjających warunków pracy dla młodych pracowników VBLHEP w celu rozszerzenia i rozwoju ich badań i działalności zawodowej. Wśród obszarów swojej działalności RMNiS VBHEP widzi także zaangażowanie młodych ludzi w życie naukowe, kulturalne i sportowe Instytutu, popularyzację nauki oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych młodych pracowników.

 

 

 

Wydarzenia