W dniach 16-18 października Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych odwiedziła polska delegacja, w skład której weszli: Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pełnomocny Przedstawiciel Rządu RP w ZIBJ, Michał Waligórski, Przewodniczący Komisji Pełnomocnika RP ds. Współpracy z ZIBJ Meczysław Budzyński. Delegacji towarzyszył Starosta Polskiej Grupy Narodowej w ZIBJ, zastępca szefa UNORiMS, Władysław Chmielowski.

17 października wizyta w ZIBJ rozpoczęła się od spotkania z udziałem dyrektora Instytutu, akademika V. A. Matveeva, zastępcy dyrektora ZIBJ, M. G. Itkisa i V.D.Kekelidze, zastępcy szefa UNORiMS V.D.Kamanina. Goście zapoznali się z historią, strukturą ZIBJ, kierunkami badań, flagowymi projektami oraz przygotowaniem młodego pokolenia naukowców. Wzajemne zainteresowanie stron wzbudziła propozycja zorganizowania wizyty przedstawicieli polskich firm handlowych i produkcyjnych w Dubnej w celu omówienia możliwych wzajemnie korzystnych kontraktów.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się zarządzaniem i wdrażaniem strategicznych programów badawczych i rozwojowych związanych z rozwojem innowacji. Do zadań centrum należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie stosowanymi programami badawczymi oraz wdrażanie projektów z zakresu obrony i bezpieczeństwa narodowego.

 

W wywiadzie dla naszej instytuckiej gazety Dyrektor Centrum Maciej Chorowski powiedział: "Finansujemy duże infrastruktury badawcze, takie jak projekt Solaris w Krakowie, pomagamy również w finansowaniu dużych ośrodków badawczych, są to wieloletnie inwestycje liczone od ponad roku oraz projekty realizowane przez firmy przemysłowe. W przypadku międzynarodowych projektów badawczych mamy firmy produkujące produkty do projektu FAIR w Niemczech, zapewniamy środki na rozwój technologii, finansujemy projekty firm wchodzących na rynki, które wymagają specjalnych kompetencji - wysoka technologia, innowacje, na przykład firmy, które opracowują technologie związane z silnikami elektrycznymi do transportu publicznego. "

Goście odwiedzili laboratorium reakcji jądrowych, fizyki neutronów i fizyki wysokich energii, gdzie odbyły się rozmowy z kierownictwem, oraz wycieczki dotyczące głównych projektów i instalacji, w których pracują polscy pracownicy. Zorganizowano również wycieczkę po mieście

 

Była to pierwsza wizyta profesora M. Chorowskiego w Dubnej. Jednak już teraz, jego zdaniem, można wskazać obszary współpracy: "Interesują nas technologie związane z akceleratorami, które zawierają wiele komponentów, są opracowywane niezależnie od siebie i mogą być wykorzystywane w innych obszarach, np. Urządzenia do magazynowania energii, nowoczesne akumulatory Jest to związane z technologiami nowych energochłonnych materiałów lub technologii zbierania i przetwarzania danych eksperymentalnych - może być również wykorzystywane w innych obszarach działalności np. związanych z czujnikami, mogą być później stosowane w innych obszarach gospodarki, co daje duże oszczędności. Technologie już istnieją, wystarczy dostosować je do konkretnego zastosowania, a także należy zainteresować studentów, studentów studiów podyplomowych w zakresie badań naukowych i pracy w innowacyjnych firmach. "

 

18 października w Moskwie odbyło się spotkanie polskiej delegacji z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Włodzimierzem Marciniakiem, podczas którego omówione zostały wyniki wizyty w Dubnej, a także możliwość zorganizowania spotkania z polskimi przedsiębiorcami w ZIBJ w celu rozwoju współpracy naukowej i technicznej.

Wydarzenia