Rozmowa  prof. dr hab. Mieczysława Budzyńskiego – Członka Rady Naukowej ZIBJ w Dubnej
oraz prof. dr hab. Grigoria Trubnikova – Dyrektora Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej
na temat współpracy UMCS ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej w TV UMCS.

 

Wydarzenia