21 października 2021 r. światowej sławy naukowiec, kierownik naukowy Laboratorium Reakcji Jądrowych, prof. Yuri Oganessian
otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Uroczystość  zgromadziła przedstawicieli wspólnoty akademickiej, gości zagranicznych i inne osoby pragnące uhonorować wyróżnienie Profesora.

Prof. Yuri Oganessian doctorem honoris causa UMCS

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił nadać prof. Oganessianowi tytuł doktora honoris causa
za wybitne osiągnięcia naukowe prowadzące do odkrycia nowych superciężkich pierwiastków chemicznych i ich izotopów
oraz za owocną, trwającą od 1974 r., współpracę z pracownikami Instytutu Fizyki UMCS.
Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem i zarazem wyrazem największego uznania ze strony Uniwersytetu
dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki.

Prof. Yuri Oganessian doctorem honoris causa UMCS

Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. Mieczysław Budzyński, Członek Rady Naukowej ZIBJ w Dubnej,

a jednocześnie promotor nadania tytułu dhc prof. Oganessianowi.

Pod kierownictwem Yuri Oganessiana dokonano m.in. syntezy jąder pięciu najcięższych pierwiastków
o liczbie atomowej powyżej 114: flerowa, moskowa, liwermoru, tenesu i oganesonu.
Ten ostatni, najcięższy znany obecnie pierwiastek o liczbie atomowej 118, nazwano na cześć prof. Oganessiana.
Warto podkreślić, że to drugi taki przypadek w historii, kiedy pierwiastek został nazwany imieniem żyjącego fizyka.

Prof. Yuri Oganessian doctorem honoris causa UMCS

Gość honorowy uroczystości prof. dr hab. Grigory Trubnikov – Dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej

 

Uroczystość była transmitowana on-line:

 

Fot. Bartosz Proll

Wydarzenia