Imię i nazwisko Grzegorz Kamiński

Telefon kontaktowy: +7 49621 64635

Laboratorium: Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Flerova

Instytut w kraju: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tematyka badawcza:

Fundamentalne badania własności egzotycznych jąder atomowych, w szczególności struktury lekkich egzotycznych jąder m.in. 6,8,10He, 6Be, 17Ne, 26S. Układem eksperymentalnym dostarczającym do badań wiązek radioaktywnych jonów z zakresu energii E/A = 20 ÷ 50 MeV są separatory ACCULINNA i ACCULINNA-2.

Badanie b-opóźnionej emisji cząstek w rozpadach egzotycznych jąder (6,8He, 23Si, 27S, 31Ar,48Ni, 59,60Ge) z pomocą spektrometru cząstek naładowanych - OTPC (Optical Time Projection Chamber). OTPC jest nowatorskim typem komory jonizacyjnej z projekcją czasu i optycznym odczytem sygnałów (wieloletnia współpraca z UW).

Aktywne uczestnictwo w programie szkolenia polskich studentów i doktorantów w ZIBJ – m.in. organizacja staży i praktyk dla studentów, projekty prac magisterskich realizowanych w ZIBJ, wycieczki edukacyjne.

 

Dodatkowe informacje:

Dodatkowymi obszarami zainteresowań są:

·      Detekcja cząstek z pomocą detektory gazowe, badanie procesów scyntylacji w gazach

·   Diagnostyka wiązek ciężkich jonów w środowisku o podwyższonym tle radiacyjnym, jak również w warunkach zmiennej próżni i szerokim zakresie dynamicznym natężenia wiązki za pomocą jonizacyjnego detektora profilu wiązki.

·      Budowa aparatury eksperymentalnej, konstrukcja detektorów cząstek naładowanych (Si, CsI) i neutronów (kryształy stilbenu).

·      Badanie procesów scyntylacji detektorach gazowych, praca z mieszankami gazowymi wykorzystywanymi w spektrometrze OTPC, praca z układami mieszania gazów.

·      Badanie wzburzeń Kulombowskich 45Sn, 118S (współpraca z SLCJ, UW).