Zasadniczym celem jest rozwijanie współpracy między zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych a polskimi instytucjami, odpowiadającymi za edukację młodzieży w sferze nauk przyrodniczych.

Cele szczegółowe:

 1. Zapoznawanie polskiej młodzieży i polskich nauczycieli z międzynarodowym ośrodkiem badań naukowych w dziedzinie fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych, fizyki ciała stałego, radiologii i radiobiologii, technologii informatycznych i fizyki teoretycznej:
 • ze światowej sławy uczonymi - pracownikami instytutu oraz przyjezdnymi - uczestnikami konferencji szkól oraz innych rodzajów spotkań naukowych;
 • z unikalnymi urządzeniami i aparaturą instytutu;
 • z praktycznymi zastosowaniami badań naukowych, rozwijanymi na bazie Instytutu.
 1. Pokazywanie udziału Polski i Polaków w pracach Instytutu w przeszłości i obecnie.
 2. Stwarzanie możliwości udziału i współdziałania w międzynarodowych zespołach badawczych, rozwiązujących realne problemy naukowe.
 3. Stwarzanie warunków, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów z wykładowcami i kolegami z różnych krajów.
 4. Promowanie Dubnej, jej idei i osiągnięć w polskim środowisku.
 5. Inspirowanie do podejmowania działań, związanych z popularyzacją wiedzy z zakresu prowadzonych w ZIBJ badań.
 6. Zapoznawanie z historią i współczesnością, kulturą i zwyczajami narodów żyjących za wschodnią granicą naszego kraju, porównywanie ich i naszej rzeczywistości – kształtowanie postaw integracyjnych i tolerancji.
 7. Pobyt w Dubnej powinien też inspirować do szeroko rozumianej współpracy i współdziałania, mających fundamentalne znaczenie dla tego instytutu od początku jego istnienia.