Uczelnie i instytuty polskie, współpracujące z ZIBJ w ramach P B-I E w latach 1998 – 2010

 

Poznań

Uniwersytet im.A.Mickiewicza

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Kraków

Uniwersytet Jagielloński

Akademia Górniczo-Hutnicza

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

Warszawa

Politechnika Warszawska

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Problemów Jądrowych

Lublin

Uniwersytet im.M.Curie-Skłodowskiej

Politechnika Lubelska

Gdańsk

Uniwersytet Gdański

Politechnika Gdańska

Szczecin

Uniwersytet Szczeciński

Politechnika Szczecińska

Łódź

Uniwersytet Łódzki

Kielce

Uniwersytet  im.J. Kochanowskiego

Politechnika Kielecka

Kieleckie Centrum Onkologii

Opole

Uniwersytet Opolski

Toruń

Uniwersytet im.M.Kopernika

Katowice

Uniwersytet Śląski

 

Polskie szkoły średnie, które brały udział w P B-I E w latach 2001 - 2010

 

Bielsko-Biała (IV LO)

Busko-Zdrój (I LO)

Kalisz (III LO)

Katowice - Grupa Twórcza Quark  z Pałacu Młodzieży

Leszno (I LO)

Lublin (I LO)

Łódź (XII i XVIII LO)

II LO Olsztyn (I LO oraz Zespół Szkół EleKtronicznych i Telekomunikacyjnych)

Poznań (VI i VIII LO)

Słupsk (II LO)

Strzelno –(Zespół Szkół Licealnych)

Sulęcin (I LO)

Świnoujście (I LO)

Tarnowskie Góry (II LO) 

Wieluń (I LO)