Slow Control System Dubna 2016 wakacyjne praktyki studenckie W Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych

W Dubnej k/Moskwy (Rosja)

Szanowni Państwo!

Slow Control System (SCS) - tymi słowami coraz częściej nazywamy zespół układów elektronicznych, oprogramowania nimi zarządzającego, oraz dokumentację techniczną, systemu przeznaczonego do sterowania innym układem pomiarowym, produkcyjnym lub badawczym. Zatem mając do czynienia z kompletem: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software) i dokumentacja (bookware) używamy określenia SCS Slow Control System.

Slow Control System - występuje dziś niemal wszędzie, zwłaszcza w większych eksperymentach naukowych w Laboratoriach w CERNDESYJINR i wielu innych. 

Slow Control System Dubna 2016, to Projekt zawodowych letnich spotkań projektantów zaawansowanej aparatury naukowej, którego celem jestpokazanie Państwu dlaczego Slow Control System jest tak ważny, jak działa, jak go projektować, w jaki sposób oprogramowywać, wreszcie na czym polega testowanie i podłączenie SCS do wielkich eksperymentów badawczych.

Letnie praktyki Slow Control System Dubna 2016 to pierwszy w tak poważnej skali międzynarodowy Projekt skierowany do studentów. Macie Państwo niepowtarzalną szansę uczestniczenia w unikatowych pracach w międzynarodowych eksperckich zespołach przy nowo powstającym wielkim eksperymencie fizycznym NICA - MPD w Dubnej.

NICA - MPD dopiero powstaje, zatem Wasza wielka szansa, to udział w czymś niemal od początku. Od narodzin, koncepcji, do działającego eksperymentu.

Slow Control Dubna 2016 to szansa na niezwykłą ścieżkę kariery.

Szczegóły ----> https://indico.cern.ch/event/517214/

Technologia i wsparcie merytoryczne: