Warunki finansowe przyjazdów

 

1. Do trzech miesięcy (dotyczy zarówno studentów jak również nauczycieli i uczniów):

— Program pokrywa 50% kosztów przejazdu

— Zapewnia bezpłatne zakwaterowanie

— Zabezpiecza kieszonkowe (15 – 30 dolarów dziennie)

— Dofinansowuje wycieczki, organizowane na miejscu

2. Podczas przyjazdów powyżej trzech miesięcy (są to z reguły praktyki profesjonalne lub praktyki związane z pisaniem prac dyplomowych) obowiązuje stosowna umowa o pracę.